Konzert

Chor der Franziskanerkirche, Markus Stepanek, Orgel

Showtimes

Vergangene Showtimes

Charles Gounod (1818-93): Deuxieme Messe solennelle „Messe du Sacré Coeur de Jèsu"

Chor der Franziskanerkirche
Markus Stepanek - Orgel

Dirigent: Bernhard Gfrerer